011 24 91 675
Radno vreme:  07:00 - 00:00

Dostava cveća

Cvećara Kazablanka svojim potrošačima pruža uslugu besplatne dostave cveća za uže područje Beograda, za gotove cvetne aranžmane sa sajta poručene putem online kupovine, čija cena prelazi iznos od 2000 dinara. Isporuke vršimo od 07:00h do 23:30h

 

 

NAJPOUZDANIJA ISPORUKA CVEĆA:

 

Cvećara "Kazablanka" će naručeni aranžman isporučiti na tačnu adresu vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke. Cvećara "Kazablanka” zadržava pravo da cveće može isporučiti do 30 min. pre i do 30 min. posle željenog vremena naručioca.

 

DOSTAVA CVEĆA NA KUĆNU ADRESU I IZVRŠENJE DOSTAVE:

 

Cvećara ,,Kazablanka” će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca. Naručilac cveća može biti i primalac ako cveće naručuje za sebe.Ukoliko osoba kojoj treba uručiti cveće nije dostupna ( nije kod kuće na primer) u naznačeno vreme, cvetni aranžman može primiti bilo koja druga osoba na adresi primaoca (naravno ukoliko to želi ućiniti). Kada isporuči cveće, cvećara "Kazablanka" će naručioca telefonom obavestiti o izvršenoj dostavi, te u vreme naznačeno za dostavu naručilac mora biti telefonski dostupan da bi se moglo stupiti u kontakt u slučaju iznenadnih komplikacija tokom dostave. Ukoliko naručilac želi isporuku cveća institucijama kao što su bolnica, kancelarija, škola, hotel itd. mora dati dodatne podatke - tačan naziv ustanove, adresa ustanove, telefon, broj sobe, sprat itd.

 

IZVRŠENJE DOSTAVE:

 

Cvećara ,,Kazablanka” će se maksimalno potruditi da izvrši dostavu cveća, no u dole navedenim

situacijama i ako se ne izvrši , dostava će se smatrati izvršenom:

- ako osoba kojoj se cveće šalje odbija da primi cvetni aranžman

- ako adresa i podaci o primaocu nisu tačni

- ako primalac nije na navedenoj adresi u vreme naznačeno za dostavu a eventualna prisutna lica

  (sustanari, komšije, kolege, rodbina) odbijaju da prime cveće

- viša sila kojom je cvećara stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obaveštavamo naručioca o nastaloj situaciji.

Ukoliko u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt sa naručiteljem, dostavu cveća ćemo smatrati izvršenom te naručitelj ukoliko želi može o sopstvenom trošku podići aranžman u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten sa naše strane.

 

Pogledajte naš izbor cveća, naručite online i uživajte u brzoj dostavi za područje Beograda i pojedine gradove u Srbiji!